Kürt sorununu tanımlamak – 1

Kürt sorunu üzerine bu gök kubbe altında söylenmemiş bir söz kalmadı belki de. Fakat sorunu sade kelimelerle tanımlamaya çalıştığımızda hepimizde ciddi bir kafa karışıklığı olduğu ortaya çıkıyor. Bu durumun en belirgin göstergesi, hükümetin çözüm için niyet beyanı üzerine alevlenen ve sürmekte olan son iki ayın tartışmalarının içeriği ve dili. Sorunun çözümü için sürecin adı üzerine… Okumaya Devam Et

Türkiye büyük ama…

Ülke kurulurken temel iki hedefi vardı: Kalkınma ve modernizasyon. Özellikle son 50 yıldır, çok partili sisteme geçeli beri kimi partiler kalkınmayı, kimileri de modernleşmeyi sahiplendi. Bu durum halen de sürüyor. Fakat kalkınmayı öne koyanlar meseleyi yalnızca büyüme fetişizmine çevirdi. Maalesef büyürken kalkınmanın sürdürülebilirliği, gelir dağılımı ve çevre sorunları hiç dikkate alınmadı.

Her meseleyi felakete çevirmeyi başarmak

Bu yazıyı yazmaya oturduğum saatte selden dolayı ölenlerin sayısı otuza ulaşmıştı. Tüm ekranlarda yerel yetkililer ve uzmanlar konuşuyor: Uzmanlara göre, çarpık yapılaşma, toprağın suyu emme özelliğinin betonlaşma nedeniyle yok olması, yeterli tedbirlerin alınmamış olması, vb. Yetkililere göre ise yüzyılın yağışı gerçekleşti böyle oldu. Bence en çarpıcı iki saptama ise şunlardı ve meselenin tam da gerçek… Okumaya Devam Et

Fark etmeden Bostwanalaşmak

 Ölçülebilen ve kıyas olanağı sağlayan hemen her veri ve tablo gösteriyor ki, Doğu ve Güney Doğu ülkenin en geri kalmış bölgeleridir. Üstelik tarihsel bir olgu olan bu gerçeklik, en azından 20 yıldır mesele üzerine gök kubbe altında konuşulmamış, tartışılmamış ve vaat edilmemiş hiçbir şey kalmamış olmakla beraber, hala da iyiye değil kötüye doğru gitmektedir.