Toplumun ağrı eşiği düştü

Toplumda birçok fay hattı beraber çalışıyor. Türk-Kürt, Sünni-Alevi, siyasal İslamcı- endişeli modern gerilimleri giderek gündelik hayatta hayat tarzları kutuplaşmasına dönüşüyor. Elbette bu kutuplaşmaların çoğaltıcısı Ak Parti yandaşlığı – Ak Parti karşıtlığı eksenindeki siyasal kutuplaşma. Bugün “KONDA Barometresi Kutuplaşma Endeksine” göre bu siyasal kutuplaşma toplumun üçte ikisine yakın bir kesimini sarmış durumda. Ne tartışırsak tartışalım, hangi… Okumaya Devam Et

2015’te Kürt sorunu küresel hale gelecek

27 Ekim 2012 Cumartesi – Akşam | RÖPORTAJ Türkiye’nin önündeki 3 seçim gelecek 50 yılın dinamiklerini belirleyecek. KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır’a göre ‘Kürt meselesi 2015’e kadar çözülmemişse sadece bizim sorunumuz olmaktan çıkacak ve küresel hale gelecek. Bu mesele başka gelişmelerin önünde problemler üreteceği için dünya çözümsüzlüğe katlanamaz. 2016 dünyasının dengeleri neyi gerektiriyorsa o dayatılır’… Okumaya Devam Et

Gücün ihtiyacına göre değil hayatın ihtiyacına göre yönetim

Ülkenin en önemli üç meselesinden birisi var olan yönetim sisteminin baştan aşağıya yeniden yapılandırılması bana göre. Hatta bu denli merkezileşmiş ve hala da merkezileştirilmeye çalışılan bu yönetim sisteminin ters yüz edilmesi gerekli. Yalnızca siyaset üzerinden değil, teknik “yönetim” kavramı üzerinden bile bakıldığında ne denli hayata aykırı bir yönetim sistemi, yetki-sorumluluk dağılım ve karar süreçlerini konuştuğumuz… Okumaya Devam Et

Diyarbakır Emniyet Müdürü ne demiş oldu?

Diyarbakır Emniyet Müdürü Recep Güven “Dağda ölen teröriste ağlayamıyorsanız insan değilsiniz” demişti. Tartışma yaratan bu açıklamanın ve ardından üç parti liderinin aldıkları pozisyon neyi gösteriyor? Birincisi Recep Güven’in sözleri her ne kadar Diyarbakır’da söylenmiş olsa da asıl muhatap Kürtler değil, Türkler. Muğla’daki, Konya’daki, Tokat’taki Türklerin bu cümle ve devamındaki sözleri bir Emniyet Müdürünün ağzından duymuş… Okumaya Devam Et

Bütün kâinat neticede tek bir formüldü. Ve o formülün tekrarından ibaretti.

Son günlerde üç anket yayınlandı ve bildik tartışma tekrarlandı. Bu toprakların insanlarının diğerlerine güveni oldukça düşük, farklı olana hoşgörü düşük, hukukun üstünlüğüne inanç düşük. Farklı anketlerde üç puan aşağıda beş puan yukarıda farklı oranlarda olsa da bu bulgular doğru. Ama neden? Bu toprakların insanlarını bir İsveçliden, Norveçliden bu denli farklı yapan ne? Genleri, kanı mı… Okumaya Devam Et

Münazara, münakaşa ve müzakere

Kürt meselesinin kendi dinamikleriyle zaman içinde değiştiğini sıklıkla olumsuz bir vurguyla dile getiriyoruz. Doğru da aslında! Kürt meselesinin boyutları, katmanları ve mekânları, çözümsüzlük içinde süren zaman içinde ağırlaşarak, çeşitlenerek, genişleyerek sürüyor. Son haftalardaki aktörlerin konuşmalarına bakarak, bu kez aktörlerde olumlu bir değişikliğin izlerini görmek mümkün. Başbakan ilk kez ve bu denli net Oslo sürecinin sürdürülebileceğini,… Okumaya Devam Et