Nihayet demokrasi kavşağında buluştuk

Okurun “yine mi kutuplaşma” demesi pahasına yine kutuplaşmadan söz edeceğim. Çünkü hem şu anda toplumun önündeki en büyük belanın potansiyelini barındırıyor hem de yerel seçimin sonuçları itibariyle de önemli bir fırsatı. Ülkedeki üç taraflı kutuplaşmanın taraflarını bir kez daha tanımlamaya çalışalım. Bir tarafta hayat tarzı üzerinde tehdit algısı hissedenler var. Endişeliler, çünkü gündelik pratikte yapılan… Okumaya Devam Et

Avrupa’nın taşrası olmak

Obama’nın Türkiye’ye geldiği Pazartesi günü ulusal gazetelerin neredeyse yarısının manşeti Obama’nın NATO zirvesindeki “Türkiye’yi Avrupa Birliği’ne alın” sözüydü. Manşetin alt başlığında da Sarkozy’nin “hayır” cevabı vardı. Anlamakta zorluk çektiğim şey, AB üyeliğimizin ABD Başkanı talebi, Fransa Cumhurbaşkanının reddi şekline dönüşmüş olması. Nedir AB bizim için? Tabi bir de sorunun öncesi var: AB nedir? Neyi hedeflemektedir?… Okumaya Devam Et

Seçmen uçarı mı yoksa rasyonel mi?

Aşağıdaki tabloda 12 Eylül darbesinden sonra yapılan tüm genel ve yerel seçimlerin sonuçları var. Bazı temel göstergelere yakından bakalım… Birincisi 1983 ve 87 seçimlerinde ANAP, 2002 ve 2007 seçimlerinde AKP dışında peş peşe birinci olmuş parti yok. Neredeyse her genel seçimde birinci ve hatta ikinci partiyi seçmen değiştirmiş. İkinci gösterge genel seçimleri takip eden tüm… Okumaya Devam Et

Seçmen kibri cezalandırdı

Aylarca yerel seçimlerin sonuçlarını tartışacağız. Tartışmalıyız da. Doğal olarak ilk tartışmalar, gözlemler, yorumlar partiler üzerinden ve seçmen ne demek istedi sorusu üzerinden yapılacak. Fakat meselenin sıcağı geçtikten sonra gerçekten toplumda ne olduğunu ve ne olmakta olduğunu çalışmalı, tartışmalıyız. Dikkatli okur anımsayacak, ülkede olan biteni siyasi aktörler üzerinden açıklamaya çalışmanın yetmediği kanısındaydım ben, hala da o… Okumaya Devam Et

Pozisyonlarımıza olan aşkımızdan kurtulabilecek miyiz?

Israrla kutuplaşma yazıyorum. Seçimden bir gün önce yazılmış bu yazıyı okurken sizler yerel seçim sonuçlarını biliyorsunuz. Okur belki de bu yazıda benden seçim araştırmamızın seçim sonuçlara uygun olup olmadığını yazmamı, tartışmamı bekliyor. Ama inanın bunun hiç önemi yok. Bu yerel seçimin sonuçları hem sosyolojik olarak hem de siyasal olarak farklı bir süreci yaşadığımızı anlamamızı sağlayacağını… Okumaya Devam Et

Yerel seçimler öncesinde kutuplaşmanın tuzakları

Kutuplaşma birden bire ortaya çıkmadı. 2000 ve 2001 ekonomik krizleri sonrası yaşanan toplumsal travma, hemen ardından gelen 2002 seçimlerinde toplumun neredeyse bildik tüm siyasi partileri tasfiye etmesi, AKP’nin iktidarının ilk üç yılında kimsenin beklemediği kadar atak ve reformcu davranması ve AKP karşıtlarının doğal destekçi olmaları gereken AB veya demokratikleşme gibi konularda irtica korkusuyla karşı tutum… Okumaya Devam Et

Kutuplaşma ama neden?

Toplum giderek yayılan ve daha çok gündelik hayat alanını etkisi altına alan bir kutuplaşma ruh hali içinde. Bu durumu ister kutuplaşma ister cepheleşme ya da toplumsal yarılma olarak adlandıralım ama durum bu. Bu kutuplaşmayı siyasi aktörler ve partiler üzerinden açıklamaya çalışmak yetersiz kalıyor. Elbette partilerin ve gidilen yerel seçim ikliminin bu kutuplaşmayı çoğaltıcı etkisi var…. Okumaya Devam Et

Seçmen nasıl düşünür, nasıl karar verir?

Yaklaşmış olan yerel seçimlerle ilgili yürüttüğümüz tartışmaların çoğunluğu partiler, parti politikaları, liderlerinin söyledikleri üzerinden yürüyor. Tabi bir de meseleye seçmen tarafından nasıl bakıldığı var. Seçmen olarak sade yurttaşlar bu tartışmalardan, partilerin kampanyalarından ne kadar ve nasıl etkileniyor? Seçmen oy vereceği partiyi nasıl algılıyor, nasıl anlamlandırıyor? Seçmenin zihin haritasında ne, ne kadar önemli? Hepsinden de önemlisi… Okumaya Devam Et

Yazı Serüvenime Başlarken…

  Onüç gün sonra siyasi tarihimizdeki onüçüncü yerel seçimleri gerçekleştireceğiz. Ara seçimler ve Senato seçimleri dışarıda bırakılırsa onaltı da Genel Milletvekili Seçimi yaptık. Fakat galiba bu kez farklı bir durum var. Kamuoyundaki tartışmalara özellikle sanal ortamdaki elektronik postalarda dolaşan mesajlara ve dosyalara bakılırsa gidilmekte olan yerel seçimler sanki bir genel seçim ya da bir referandum… Okumaya Devam Et