Yerinden demokratik yönetim

Son dört yazıdır BDP’nin demokratik özerklik önerisiyle gündeme gelen yönetim meselemiz üzerine düşünmeye çalışıyorum. Bu meseleyi yalnızca Kürtlerin talebi olarak algıladığımız, tartıştığımız sürece maalesef aşama kaydedemiyoruz. Nitekim Başbakan dahil mecliste bulunan BDP dışındaki partiler ve askerler dahil herkes net karşı pozisyon aldığına göre de daha uzun süre mesafe alamayacağımız açık. 

Yönetimi yeniden yapılandırmak

Yönetim meselesini tartışırken en önemli engel, hemen her aktör, kurum ve yapı içinde karşımıza çıkan zihniyet ve algı kalıpları. Vatandaşa güvenmemek (1), hayatı ve değişimi vatandaşa rağmen yönetmek (2), üniter devlet ile merkeziyetçiliği karıştırmak (3), üniter devlet ile farklılıkları olmayan, monolitik ulusu karıştırmak (4),  eşit olmak ile aynı, tek tip olmayı karıştırmak (5), siyasetçilere, sivillere… Okumaya Devam Et

Hayatın provaları, antrenmanları olmaz

Önce çok sade olarak Kürt meselesinin boyutlarını, unsurlarını tanımlayalım: demokratikleşme ve insan hakları sorunu (1), yönetim sorunu (2), toplumsal dönüşüm sorunu (3), kimlik talepleri ve kültürel haklar sorunu (4) , bölgenin ekonomik geri kalmışlığı sorunu (5), terör ve şiddet sorunu (6), dış politika sorunu (7). Bu boyutların demokratikleşme, yönetim ve toplumsal dönüşüm boyutları yalnızca Kürtlerin… Okumaya Devam Et

Kürt meselesi ve yönetim problemi

Sivil siyaset bugünlerde oldukça hareketli. Her gün, her yerde bir toplantı, sempozyum, panel ile yeni anayasa ve Kürt meselesinin çözümüne dair toplantılar yapılıyor. Şimdiden yeni anayasa tartışmaları etrafında geçeceği belli olan 2011 seçim süreci için tüm yürekler, diller, kalemler, akıllar, fikirler, diyaloglar, ilişkiler alarma geçmiş durumda. 

Kurultaya doğru CHP- 4

CHP seçmeninin siyasi kimlikleri Siyaset ve siyasal kimlikleri konuşurken sıkça yapılan bir hata var. Bir parti tabanını konuşurken, sanki taban denilen milyonlarca seçmenden oluşan kitle tek bir siyasi kimlikle tanımlanabilir, sanki bu kitle homojenmiş gibi konuşuyoruz. Hatta bireyleri bile tek bir kimliğe sıkıştırmaya çalışıyoruz. Halbuki günümüzde bireyler çok kimlikli. Bir kadın, feminist, demokrat, solcu, çevreci,… Okumaya Devam Et

Kurultaya doğru CHP- 3

CHP seçmeni değişime karşı mı?Son zamanlarda gerek CHP gerekse de endişeli modernler üzerinden değişim tartışılıyor. Tartışmanın bir tarafındakiler CHP tabanının da endişeli modernlerin de karakterleri nedeniyle değişme potansiyeli taşımadıklarını iddia ediyor. Tartışmanın öbür tarafı ise CHP’nin ve tabanının değişebileceğini, değişim potansiyeli taşıdığını iddia ediyor. Bildiğim kadarıyla bu konuda yapılmış özel bir araştırma olmamakla beraber, hem… Okumaya Devam Et

Kurultaya doğru CHP- 2

Kötümser ve umutsuz CHP tabanı Araştırma bulgularına baktığımızda CHP seçmeninin algı ve beklentilerine kötümserliğin hakim olduğunu görüyoruz. CHP seçmeninin hem kendi hem de ülke hayatına dair algı ve beklentileri kötümser. Daha da dikkate değer olanı ise son üç yılda bu kötümserlik CHP seçmeninde yükselmektedir.

Kurultaya doğru CHP- 1

Bir Kurultay, bir Kurultay daha 12 Eylül 1980 öncesi 24 Kurultay ve 8 Olağanüstü Kurultay yapan CHP tarihinde, 1992’deki yeniden açılışından itibaren 9 Kurultay 3 Olağanüstü Kurultay yaptı. Yani toplamda 33 olağan Kurultay, 11 olağanüstü Kurultay sonrası şimdi 12. olağanüstü Kurultayını yapacak 18 Aralık’ta.   CHP tarihinde hem parti hem de ülke için önem taşıyan kurultaylar… Okumaya Devam Et

Siyasetin finansmanı

“AKP’li vekillerin TBMM Başkanlığı’na sunduğu yasa teklifi siyasi partilerin harcamalarının denetimini daha esnek kurallara bağlıyor. Gelecek yıl Haziran ayında yapılacak genel seçimler öncesi siyasi partilerin mali denetimine yeni kriterler getirilerek, daha rahat harcama yapabilmenin yolları açılıyor… Siyasi partiler amaçlarına ulaşmak için gerekli gördükleri siyasi faaliyetleri kapsamında her türlü harcamayı yapabilecek… Siyasi partiler harcamalarını, vergi kanunları… Okumaya Devam Et