Hayatı dizilerden mi öğreniyoruz?

Bir TV söyleşisinde tiyatrocu Şevket Çoruh “hayatı dizilerden öğreniyoruz” diyordu. Televizyon dizileri son yılların önemli bir fenomeni halinde. Bir kesim “dizilerle halkın uyutulduğunu, uyuşturulduğunu” söylüyor ve izlemediğini iddia ediyor. Öte yandan da haftada sekiz ya da on diziyi kaçırmadan izlediğini söyleyenler var. Yalnızca dizilerin etkisiyle değil, günümüz gündelik hayatının ritmi içinde çoğalmakta olan iletişimsizlik, karmaşıklık… Devamını Oku

Hayatı dizilerden mi öğreniyoruz?

Bir TV söyleşisinde tiyatrocu Şevket Çoruh, “Hayatı dizilerden öğreniyoruz” diyordu. Televizyon dizileri son yılların önemli bir fenomeni halinde. Bir kesim, “dizilerle halkın uyutulduğunu, uyuşturulduğunu” söylüyor ve izlemediğini iddia ediyor. Öte yandan da haftada sekiz ya da on diziyi kaçırmadan izlediğini söyleyenler var.

Yeni Anayasaya ihtiyacımız var

Hem devlet ile vatandaş arasındaki hem de toplumun iç mutabakatı bozulmuş durumda. Mecburi vatandaşlığı gönüllü vatandaşlığa çevirebilecek reformları yapamadığımız, devlet aygıtını Sünni Türklere göre kurgulayıp Alevileri ve Kürtleri devletin dışında bırakan bir yapı oluştuğu için bu böyle. Ayrıca geleneksel hale gelmiş bu sorunların yanı sıra son yıllardaki laiklik tartışmaları, laikliği aşındırma çabaları gibi din-devlet ilişkileri… Devamını Oku

İç göç sorununu yeniden düşünmek

Geçen hafta içinde Adana Mimarlar Odası’nın düzenlediği “Kent Yoksulluğu ve Mimarlık Paneli”ndeydim. Vali’den Belediye Başkanlarından başlayarak akademisyen ve mimarlar da dâhil ister sivil olsun ister resmi görevli, neredeyse tüm konuşmacılar kentleşmenin sorunlarına iç göç üzerinden analize başladılar. Bu panelden de öte göç meselesini hep böyle ele alıyoruz. Daha da dikkat çekici olanı iç göçten söz… Devamını Oku

Tanrı ile devlet arasına sıkışmış siyaset

Bir önceki yazıda değinmiştik, Cumhuriyeti demokratikleştirmeyi, Cumhuriyetin hedefi olan ekonomik kalkınma ve toplumsal modernizasyonun yanına küreselleşme ve demokratikleşme boyutlarını da koyan yeni projeyi üretemedik. Daha doğrusu bunu yapması gereken siyaset, zamanın ruhunu yakalayamadı, projeyi yenileyemedi. Tıpkı kendisini de, siyaset yapma tarzını da yenileyemediği gibi. Siyaset giderek tanrı ile devlet arasına sıkıştı, biri yerine ötekini koyma… Devamını Oku

Siyaset Cumhuriyet’i reforme edemedi

Köşe yazarlarında, televizyonlardaki tüm tartışmalarda genellikle güncel siyaset üzerinden konuşuyoruz. Tıpkı futbol programlarındaki yorumcular gibi her bir pozisyonu “ileri al, geri sar” didik didik ediyoruz. Benim bu konuda tedirginliğim var. Meselelere yalnızca güncel siyaset üzerinden bakmaya ve anlamaya çalışmanın giderek odak kayması sorununa yol açtığını düşünüyorum. Ağaçlara bakarken ormanı kaçırmak gibi klasik bir sorunun tuzağına… Devamını Oku